Mustvee Betaania Kogudus on tegutsenud 1921. aastast alates ja kõigi tegevusaastate jooksul on inimesed kogenud, et see kogudus on nende vaimulikuks koduks. Siinkohal toome esile meie peamised seisukohad, kes me oleme ja mida me usume ning millised on meie eesmärgid.

MIDA ME USUME?

Pühakirjast

Meie usume, et Piibel on kirjutatud jumalikult juhitud inimeste poolt ja et Jumal annab oma tahet selle raamatu kaudu teada.

Jumal-Isast

Meie usume ühte Kolmainu Jumalasse, kes on kogu universumi Looja, Juhtija  ja Lunastaja.

Jumal-Pojast

Meie usume Jeesusesse Kristusesse, kes on igavese Jumala Poeg ja kelle Jumal läkitas maailma. Ta sündis Püha Vaimu kaudu neitsi Maarjast. Ta ilmutas ja tegi Jumala tahtmist. Ta võttis enese peale kõikide inimeste patu karistuse ja suri ristil inimkonna eest, lepitades inimese Jumalaga. Jumal äratas Ta kolmandal päeval üles ja nelikümmend päeva ilmutas Ta end ihulikult. Siis võttis Jumal Ta enese juurde, kust Ta tuleb tagasi maailma üle kohut mõistma.

Jumal-Pühast Vaimust

Meie usume Pühasse Vaimusse, kelle Jumal andis kristlikule kogudusele Nelipühapäeval, kes on iga usklikuks saanud inimese jumaliku päritolu kinnitus ning kes juhib ja julgustab inimest Jumala teenimisel ja Tema tahte kuulutamisel. Inimesest Meie usume, et inimene on loodud Jumala poolt tema loomuse sarnaseks ja on loomistöö kroon. Saatanast kiusatusse juhituna, kuid vabast tahtest Jumala vastu eksinult, kaotas inimene oma puhtuse, mille tulemuseks on kogu inimkonna lahusolek Jumalast.

Päästmisest

Meie usume, et Jumal armastab inimesi niivõrd, et lasi kõigi inimeste patu karistuse tulla oma Poja, Jeesuse Kristuse peale. Jumala armust, usu kaudu Jeesusesse - saab inimene päästetud patust ja igavesest hukatusest ning on Jumala laps.

Kogudusest

Meie usume, et tõeline kogudus koosneb inimestest, kes on usu vastu võtnud ja on usu kaudu Jeesuse Kristuse oma isikliku Päästjana vastu võtnud ja on Püha Vaimu poolt uuendatud ning oma usku ristimises avalikult tunnistanud. Usume, et kogudus koosneb inimestest, kes juhinduvad oma elus Jumala Sõnast ja kes austavad Jumalat ning tunnistavad Jeesust Kristust oma Päästjaks.

Ristimisest

Meie usume, et ristimine on Kristuse poolt seatud toiming - isikliku usu avalik tunnistus ja õnnistuse palumine. Vee alla ristimine sümboliseerib kristlaste usku Jeesuse ristilöömisse, surma ja ülestõusmisse: inimese surma patule, vana elu maha-panemist ja ülestõusmist uuele elule.

Pühast õhtusöömaajast

Meie usume, et Pühaõhtusöömaaeg on Kristusest seatud toiming, kus kogudus mälestab Kristuse surma meie eest ja kuulutab Tema tagasitulekut. Osavõtt sellest on avatud kõigile usklikele, kes on Püha Vaimu poolt uuendatud ja usus ristitud.

Igavesest elust

Meie usume, et Kristus tuleb tagasi. Tema tulemise aega ei tea keegi peale Jumala, seepärast on vaja elada alatises sõnakuulmises. Usume, et need, kes on päästetud usu kaudu Jeesusesse Kristusesse, saavad igavesti elama koos Temaga. Nende jaoks, kes on Ta ära tõuganud, on igavene hukatus ja Jumalast lahusolek.

MIDA ME TAOTLEME?

Kuna Piibel annab usutava ja reaalse pildi inimesest, tema patusest olemusest ja Jumala soovist inimest aidata, siis meie eesmärk on:

Kuulutada rõõmsat sõnumit Jeesusest Kristusest, kes on tulnud meid päästma patusest loomusest ja igavesest hukatusest;

Kuulutada, et Jumal armastab iga inimest ja otsib meiega ühendust;

Kuulutada, et usus Jeesusesse on vastused nii argipäevastele kui ka meie igavikulistele küsimustele;

Kuulutada sõna ja teoga, et Jeesuse õpetus eetikast on parim alus inimestevahelistele suhetele ja armastusele.

.

VAIMULIKEST TALITLUSTEST

ME RISTIME inimesi, järgides Jeesuse õpetust ja varakristliku koguduse praktikat, vee alla ristimisega, eeldades, et inimene on isiklikult usklikuks saanud ja tahab elada Jumala Sõna järgi.

ME TÄHISTAME PÜHAÕHTUSÖÖMAAEGA, millega usus ristitud kogudus meenutab Jeesuse lunastavat surma ja kuulutab Tema tagasitulekut.

ME ÕNNISTAME LAPSI, järgides Jeesuse eeskuju, paludes nende elu Jumala varju ja kaitse alla.

ME KIHLAME JA LAULATAME eeldusel, et pruutpaar usub Jumalasse ja soovib elada kristlikku abielu.

ME VESTLEME JA PALVETAME inimestega, kes vajavad isiklikku hingehoidlikku nõustamist.

ME PALVETAME HAIGETE EEST Jeesuse Kristuse ja varakristliku koguduse eeskujul.

ME MATAME kõiki lahkunuid Jumala Sõna ja palvega, sõltumata nende usulisest kuuluvusest või uskmatusest.

Kui soovite enam teavet meie koguduse kohta, siis oleme meeleldi Teie teenistuses!